Sztuka pisania, czytania i liczenia jest opanowana przez najmłodszych dzięki wsparciu pań edukacji wczesnoszkolnej- Krystynę Burcek, Jolantę Łukowską, Barbarę Maciołek, Jolantę Moszko, Katarzynę Olszewską