Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010 odbyła się 1 września o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Uroczystość zaszczycili wicedyrektor GZOiW pani Lilianna Smaga oraz Rada Rodziców.Powagę i doniosłość uroczystości nadało uczestnictwo sztandaru szkoły.Chorążym sztandaru jest Dominik Dąbrowski oraz przyboczni Olga Wątorek i Małgorzata Kuźniak uczniowie klas szóstych. W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszczać będzie 228 uczniów. Po raz pierwszy próg szkolny przekroczyło 38 pierwszoklasistów , wśród których znajduje się  3 sześciolatków. Na dobry początek pierwszaki  otrzymały   od wychowaczyń pani Jolanty Łukowskiej i Krystyny Burcek " Przewodniki po szkole" ,  natomiast z rąk pani dyrektor  czarodziejskie ołówki z życzeniami samych sukcesów. Ogromnym zaskoczeniem  dla wszystkich zgromadzonych było odczytanie przez panią dyrektor listu , który nadszedł z Watykanu.  W trakcie czytania listu niejednemu z nas ze wzruszenia łzy popłynęły z oczu. Bo przecież w tym ważnym dniu dla każdego ucznia sam Ojciec Święty Benedykt XVI modlił się za całą Społeczność Szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się do klas by spotkać się z naszymi wychowawcami oraz poplotkować o wakacyjnych przygodach.