dyrektor szkoły

mgr Elwira Morawiec - Bartczak

wicedyrektor szkoły

mgr Iwona Iwanowska