KADRA NAUCZYCIELSKA 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Łukowska

mgr Barbara Maciołek

mgr Krystyna Obrączka

Język angielski

mgr Agata Łuszczyna

mgr Kamila Denderes

Język niemiecki

mgr Jolanta  Kauf

mgr Sebastian Piwek

Język polski

mgr Katarzyna Dróżdż

mgr Elżbieta Makowska

Historia

mgr Jerzy Koteluk

mgr Karina Suchanek

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Jerzy Koteluk

Matematyka

mgr Iwona Iwanowska

mgr Ewa Kozok

Informatyka

mgr Jolanta Łukowska

Przyroda , biologia oraz wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Tułodziecka

Technika

mgr Małgorzata Kozioł

Religia

ks. Daniel Jaszczyszyn

Fizyka

mgr Małgorzata Kozioł

Geografia

mgr Małgorzata Tułodziecka

Chemia

mgr Małgorzata Kozioł

Wychowanie fizyczne

pani Katarzyna Malik

mgr Aleksander Januszkiewicz

mgr Grzegorz Sierka

Muzyka

mgr Anna Operskalska

Plastyka

mgr Anna Operskalska

Świetlica szkolna

mgr Anna Operskalska

mgr Barbara Kuźniak

mgr Kamila Denderes

mgr Małgorzata Tułodziecka

Logopeda

mgr Krystyna Obrączka

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Strożek

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Jasińska

Doradztwo Zawodowe,Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr  Joanna  Orzeł

Bibliotekarz

mgr Barbara Kuźniak