KADRA NAUCZYCIELSKA 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Łukowska

mgr Barbara Maciołek

mgr Krystyna Obrączka

mgr Katarzyna Olszewska

Język angielski

mgr Agata Łuszczyna

mgr Kamila Denderes

Język niemiecki

mgr Jolanta  Kauf

mgr Anna Rzeźniczek

Język polski

mgr Katarzyna Dróżdż

mgr Elżbieta Makowska

Historia

mgr Elwira Morawiec - Bartczak

mgr Arkadiusz Dusza

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Arkadiusz Dusza

Matematyka

mgr Iwona Iwanowska

mgr Ewa Kozok

Informatyka

mgr Jolanta Łukowska

Przyroda , biologia oraz wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Tułodziecka

Technika

mgr Jolanta Łukowska

Religia

mgr Julia Dziób

mgr Anna Styra

ks. Daniel Jaszczyszyn

Fizyka

mgr Małgorzata Kozioł

Geografia

mgr Małgorzata Tułodziecka

Chemia

mgr Małgorzata Piechaczek

Wychowanie fizyczne

pani Katarzyna Malik

mgr Barbara Kuźniak

mgr Grzegorz Sierka

Muzyka

mgr Anna Operskalska

Plastyka

mgr Agata Kaczmar

Świetlica szkolna

mgr Anna Operskalska

mgr Katarzyna Olszewska

mgr Kamila Denderes

mgr Małgorzata Tułodziecka

Logopeda

mgr Krystyna Obrączka

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Olszewska

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Jasińska

Doradztwo Zawodowe,Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr  Joanna  Orzeł