Szanowni Państwo.

Na podstawie §  1pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020poz.642) ograniczenie funkcjonowania szkoły zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Na podstawie  § 11 i Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.657) termin egzaminu ósmoklasisty wskaże dyrektor CKE w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej nie później niż na 21 dni przed terminem egzaminu.

Jednocześnie informuję, od środy 15 kwietnia 2020r kontynuowane jest kształcenie na odległość, w tym w dniach 21, 22, 23 kwietnia 2020r.

 dyrektor szkoły

Elwira Morawiec- Bartczak

Zmieniony ( Wtorek, 14 Kwiecień 2020 19:43 )