Ważne daty związane z zakończeniem roku szkolnego

do 05 czerwca 2020r-  wystawianie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego

do 18 czerwca 2020r-      wystawienie ocen końcoworocznych

18 czerwca 2020r -     Rada Klasyfikacyjna PSP nr 1

19 czerwca 2020r-     Rada Klasyfikacyjna PSP nr 2

26 czerwca 2020r -    zakończenie roku szkolnego