Odznakę Spartanina otrzymuje uczeń/uczennica klasy szóstej, który/która ma wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz wyróżniał/wyróżniła się wzorową postawą uczniowską w ciągu całego okresu nauki.

 
 

Jagoda Matys otrzymała statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2002/2003. Godnie reprezentowała szkołę na zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych plasując się w ścisłej czołówce. Skok w dal - 4,27m. Jagodę cechuje otwartość, pogoda ducha, szczerość, wytrwałość w dążeniu do celu. 

 
      

Błażej Bartczak otrzymał statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2002/2003. Swoją trzyletnią, sumienną pracą w ramach Szkolnego Klubu Sportowego ciągle podnosił sprawność fizyczną, która pozwoliła odkryć jego talent sportowy. Godnie reprezentował szkołę na gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych plasując się w ścisłej czołówce. Skok w dal - 4,87m, bieg na 100m - 13,57s, Sztafeta 4x100m - 58,60s. Błażeja cechuje wytrzymałość na ból i szczerość. Chętnie pomaga kolegom i koleżankom. Jest lubiany przez rówieśników za humor i koleżeńskość.

 

Marcin Cichoń otrzymał statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2002/2003. Dzięki trzyletniej sumiennej pracy w ramach Szkolnego Klubu Sportowego podnosił swoją sprawność fizyczną. Godnie reprezentował szkołę na gminnych, powiatowych, wojewódzkich zawodach sportowych. Sztafeta 4x100m - 58,60s. Marcina cechuje samozaparcie w dążeniu do celu. Chętnie pomaga kolegom i koleżankom Jest lubiany przez rówieśników za swoją bezpośredniość

 

Kornel Swierzy otrzymał statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2004/2005 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ponadto od 4 lat uzyskiwał średnią powyżej 5,0. Kornel jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego  oraz finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Kornel jest niezwykle pracowity. Cechuje go pasja zdobywanie nowych informacji. Pomimo wielu osiągnięć jest skromny i chętnie pomaga kolegom w nauce. Zasłużył na miano młodego badacza.

 

Daria Czempiel otrzymała statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2005/2006. Daria jest zdolną, bardzo pracowitą uczennicą. Odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków. Średnia ocen uzyskanych przez Darię na koniec roku szkolnego 2005/2006 wyniosła 5,2. W roku szkolnym 2005/2006 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego oraz Wojewódzkiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Daria zajęła również I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Przyrodniczym oraz III miejsce w Gminnym Konkursie Zoologicznym. Wielkim jej sukcesem było zajęcie VII miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym Albus.

 

Ilona Kruppa otrzymała statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2005/2006 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych. Jej wiedza i sumienne przygotowanie sprawiły, że Ilona zajmowała w nich wysokie lokaty. Zajęła III miejsce na etapie gminy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Polonistycznej, III miejsce na etapie gminy w Olimpiadzie Matematycznej oraz na tym samym miejscu uplasowała się w Konkursie Przyrodniczym. Sięgnęła po I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Zoologicznym. Ilona jest zdolną bardzo pracowitą uczennicą. Odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków. W poprzednich latach nauki zawsze osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymując promocję z wyróżnieniem do następnej klasy. Średnia ocen uzyskanych przez Ilonę na zakończenie roku szkolnego 2005/2006 wyniosła 5,91.

 

Justyna Olszewska otrzymała statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2008/2009 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych. Jej wiedza i sumienne przygotowanie sprawiły, że Justyna w roku szkolnym 2008/2009 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Jako członek Ekozespołu w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu zajęła II miejsce. Odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków. W poprzednich latach nauki zawsze osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymując promocję z wyróżnieniem do następnej klasy. Średnia ocen uzyskanych przez Justynę na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 wyniosła 5,25.

 

 

Marta Pawełek otrzymała statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2008/2009 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych. Jej wiedza i sumienne przygotowanie sprawiły, że Marta w roku szkolnym 2008/2009 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Zajęła I miejsce w Konkursie Ortograficznym o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich na szczeblu gminy, a III miejsce na szczeblu powiatu. Jako członek Ekozespołu w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu zajęła II miejsce. Marta jest zdolną, bardzo pracowitą uczennicą. Odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków. W poprzednich latach nauki zawsze osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymując promocję z wyróżnieniem do następnej klasy. Średnia ocen uzyskanych przez Martę na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 wyniosła 5,73.

 

Dominik Dąbrowski otrzymał statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2009/2010 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych : uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, zajął II miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych, uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II oraz   I miejsce w eliminacjach gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Dominik jest uczniem sumiennym, pracowitym, bardzo odpowiedzialnie podchodzącym do szkolnych obowiązków. Jego kultura osobista, życzliwość wobec kolegów i koleżanek oraz stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły zasługiwały na wyróżnianie wzorową oceną z zachowania. Średnia ocen uzyskanych przez Dominika na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 wyniosła 5,73.
Damian Czempiel otrzymał statuetkę Spartanina w roku szkolnym 2010/2011 za godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2009/2010 uzyskał: - tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II- tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. W roku szkolnym 2010/2011 uzyskał: - tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego - tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Damian jest uczniem pracowitym, odpowiedzialnie podchodzącym do szkolnych obowiązków. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Jego kultura osobista, życzliwość wobec kolegów i koleżanek oraz stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły zasługiwały na wyróżnienie wzorową oceną z zachowania. Średnia ocen uzyskanych przez Damiana na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 wyniosła 5,3.