Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową szkoły. Rada Rodziców jest organem społecznym utworzonym przez ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Rada Rodziców

Przewodniczący - pan Waldemar Gaida

Zastępca przewodniczącego - pani Joanna Pietruszka- Lazar

Skarbnik - pani Ewa Kasiuba

Sekretarz - pani Katarzyna Jokiel

 

Członkowie Rady Rodziców

pani Karina  Wilk

pan Waldemar Piecha

pan Jan Gralka

pani Maria Zając

pani Edyta Samól- Trela

pani Ewa Świerzy

pan Grzegorz Płatek

pan Jan Korzun