Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową szkoły. Rada Rodziców jest organem społecznym utworzonym przez ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Rada Rodziców

Przewodniczący - pan Waldemar Gaida

Zastępca przewodniczącego - pani Joanna Pietruszka- Lazar

Skarbnik - pani Ewa Kasiuba

Sekretarz - pani Katarzyna Jokiel

 

Członkowie Rady Rodziców

pani Karina  Bem

pani Bożena Sobko

pan Jan Gralka

pan Robert Konieczko

pani Katarzyna Kunach-Greszczuk

pani Mirela Kulik

pani Izabela Wawak

Komisja Rewizyjna

pan Robert Konieczko

pani Karina Bem

pani Mirela Kulik