Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 września 2019 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 
Ferie zimowe 10.02. -23.02 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 

09 kwietnia -                  14 kwietnia 2020 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     26 czerwca 2020
Ferie letnie    27 czerwca -  31 sierpnia 2020

egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  06 grudnia2019- szkolne mikołajki

20 grudnia 2019 r - szkolna wigilia

20 marca 2020 r- regionalizm- powitanie wiosny

16.06.2020-egazmin               z języka   polskiego

17.06.2020- egzamin                               z matematyki

18.06.2020- egzamin                       z języka obcego nowożytnego  (język angielski, język niemiecki)

16.06-18.06.2020 -dla uczniów klas I-VII

 

01 czerwca 2020 r- dzień sportu

12 czerwca 2020r- dzień wolny od zajęć dydaktycznych