Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03 września 2018 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 
Ferie zimowe 28.01. -10.02 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 

18 marca -   23 kwietnia 2019 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     21 czerwca 2019
Ferie letnie    22 czerwca -  31 sierpnia 2019

egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

15.04.2019-egazmin               z języka   polskiego

16.04.2019- egzamin                               z matematyki

17.04.2019- egzamin                       z języka obcego nowożytnego  (język angielski)

 

 

 

 

02 listopada2018-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21grudnia.2018-dzień regionalny Wigilia Szkolna

21marca  2019-dzień regionalny powitanie wiosny

02maja 2019- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

kwiecień-święto szkoły