Lata 1999/2000

Kornel Swierzy, Magdalena Gregor, Mateusz Pientka I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej (opiekunowie: Zofia Swadźba, Jolanta Moszko, Jolanta Łukowska)

Błażej Bartczak, Mateusz Pientka, Jan Sołtysek I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas I-III (opiekunowie: Iwona Jaskóła, Jolanta Łukowska)

Błażej Bartczak I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim (opiekun: Iwona Jaskóła)

Lata 2000/2001

Aleksandra Olszowy, Magdalena Gregor, Rafał Wolnik I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (opiekunowie: Zofia Swadźba, Katarzyna Olszewska)

Lata 2001/2002

Jakub Sawicki I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym (opiekun: Krystyna Burcek)

Lata 2002/2003

Magdalena Niemczura I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Jolanta Moszko)

Jakub Sawicki I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym (opiekun: Krystyna Burcek)

Lata 2003/2004

Magdalena Niemczura I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Jolanta Moszko)

Kinga Mróz I-wsze miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej (opiekun: Jolanta Moszko)

Lata 2004/2005

Marta Pawełek I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Katarzyna Olszewska)

Marek Łopuszański, Filip Raszka I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (opiekun: Barbara Maciołek)

Bartłomiej Masło, Dominik Dąbrowski finaliści Powiatowej Olimpiady Matematycznej (opiekun: Katarzyna Olszewska)

Kinga Mróz finalistka Powiatowej Olimpiady Matematycznej (opiekun: Jolanta Moszko)

Lata 2005/2006

Marta Pawełek I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Krystyna Burcek)

Magdalena Latacz, Marcin Arabik I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas I-III (opiekunowie: Krystyna Burcek, Jolanta Łukowska)

Lata 2007/2008

Jacek Olszewski, Ignacy Sołtysek I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas I-III (opiekun: Barbara Maciołek)

Jagoda Kubielas I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Zofia Swadźba)

Katarzyna Suchenia I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Barbara Maciołek)

Jagoda Kubielas, Jakub Kwaśniak, Damian Czempiel I-wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej (opiekunowie: Zofia Swadźba, Jolanta Łukowska, Jolanta Moszko)

Lata 2008/2009

Antoni Hajdas , Dawid Gumienny  I - wsze miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas III ( opiekunowie: Jolanta Łukowska, Krystyna Burcek)

Lata 2009/2010

Olga Piestrak I- wsze miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla klas II ( opiekun: Barbara Maciołek)

Filip Skrzypek, Tomasz Olszewski  I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy  o bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas III( opiekunowie: Barbara Maciołek, Jolanta Moszko )

Lata  2012/2013 

Joanna Gaj - I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla klas II ( opiekun: Barbara Maciołek)

Szymon Szulc wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym (opiekun:Iwona Jaskóła)

Szymon Szulc- I miejsce w XI Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej (opiekun:Jolanta Łukowska)

Ewa Popiela laureatka XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego w kategorii Literackiej (opiekun: Katarzyna Olszewska)

Martyna Czekała -I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym dla klas II (opiekun:Jolanta Moszko)

Dorian Łuszczyna - I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym dla klas II(opiekun:Barbara Maciołek)

Grupa Teatralna klas I-III- I miejsce w I Powiatowym Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych"Bajkowy Kuferek"(opiekun Agata Łuszczyna)

Agnieszka Raszka -8 miejsce w kraju w Mistrzostwach Polski" Matematyka innego wymiaru"(opiekun: Krystyna Burcek)

Krzysztof Kiecoń- 47 miejsce w kraju w Mistrzostwach Polski" Matematyka innego wymiaru"(opiekun:Krystyna Burcek)

Lata 2013/2014

Wiktor Kopa,Michał Krajewski, Tobiasz Kopa- I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym klas I-III ( opiekunowie:Katarzyna Olszewska,Jolanta Łukowska, Barbara Maciołek)

Wiktor Kopa -finalista XII Powiatowej Olimpiady Matematycznej dla klas I-III (opiekun:Katarzyna Olszewska)

Szymon Szulc -laureat XII Powiatowej Olimpiady Matematycznej dla klas I-III (opiekun:Jolanta Łukowska)

Rafał Pientka - I miejsce w XIV Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun: Katarzyna Olszewska)

Michał Pientka i Tobiasz Kopa- I miejsce w Gminnym Konkursie dla klas trzecich -Bezpieczna droga"(opiekun:Barbara Maciołek)

Lata 2014/2015

Jakub Kowalczuk-laureat Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego " Pierwszy dzień w szkole "dla klas I-II(opiekun:Jolanta Łukowska)

Michał i Rafał Pientka - I miejsce w XI Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim ( opiekun: Jolanta Kauf)

Szymon Szulc -I miejsce w XIII Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej(opiekun:Jolanta Łukowska)

Szymon Szulc -bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny(opiekun:Jolanta Łukowska)

Szymon Szulc i Małgorzata Kosut- I miejsce w Gminnym Konkursie dla klas trzecich " Bezpieczna Droga"(opiekun: Jolanta Łukowska)

Jagoda Łukasik- I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym " Bog Źródłem Radości w Rodzinie)"(opiekun: Iwona Jaskóła)

Filip Januszewski -I miejsce w XV Gminnym Konkursie Czytelniczym klas I-III (opiekun:Barbara Maciołek)

Lata 2015/2016

Olimpia Kowalczuk -wyróżnienie w konkursie plastycznym " Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego"(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Patrycja Operskalska-wyróżnienie w konkursie plastycznym" Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego"(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Olaf Sobko- wyróżnienie w konkursie plastycznym" Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego"(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Julia Warmuzińska-I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym (opiekun:Iwona Gębska)

Jakub Wanat- bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny(opiekun:Barbara Maciołek)

Paweł Jacek-bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny(opiekun:Barbara Maciołek )

Jakub Wanat- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie " Kangur Matematyczny"(opiekun:Barbara Maciołek)

Paweł Jacek- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkurskie" Kangur Matematyczny"(opiekun:Barbara Maciołek)

Jakub Gralka- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie" Kangur Matematyczny"(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Wiktor Kopa-wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie" Kangur Matematyczny"(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Zuzanna Lizon- wyróżnienie w Ogólnopolskiej Stypendiadzie -konkurs czytelniczy(opiekun:Katarzyna Olszewska)

Michał Stachurski- wyróżnienie w Ogolnopolskiej Stypendiadzie -konkurs czytelniczy-(opiekun:Krystyna Burcek)

Wojciech Mehlich- wyróżnienie w Ogólnopolskiej stypendiadzie- konkurs matematyczny(opiekun:Krystyna Burcek)

Michał Stachurski- wyróżnienie w Ogólnopolskiej Stypendiadzie - konkurs matematyczny(opiekun:Krystyna Burcek)

Lata 2016/2017

Anna Jaskóła- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego" W trosce o środowisko-przyroda widziana oczyma dziecka"(opiekun:Krystyna Obrączka)

Adam Gorol- finalista Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego" W trosce o środowisko- przyroda widziana oczyma dziecka"(opiekun:Krystyna Burcek)

Joanna Kosut-I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym (opiekun:Jolanta Łukowska)

Julia Warmuzińska-I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym(opiekun: Krystyna Burcek)

Jakub Wanat - I miejsce w Gminnym  Konkursie Ekologicznym(opiekun: Barbara Maciołek)

Jakub Wanat- I miejsce w XVII Gminnym Konkursie Bezpieczna Droga (opiekun: Barbara Maciolek)

Paweł Jacek- I miejsce w XVII Gminnym Konkursie " Bezpieczna Droga"(opiekun: Barbara Maciołek)

Lata 2017/2018

Maria Urbańczyk- I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym (opiekun:Krystyna Obrączka)

Joanna Kosut- I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym (opiekun:Barbara Maciołek)

Julia Warmuzińska- I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym (opiekun:Krystyna Burcek)

Lata 2018/2019

Natalia Klabisz- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w eliminacjach powiatowych " Zapobiegajmy pożarom"(opiekun:Barbara Maciołek)